Noord-Holland Placeholder
Noord-Holland
Noord-Holland Plaatsen Placeholder
Noord-Holland Plaatsen

Kinderallergie Noord-Holland is een samenwerkingsverband tussen kinderartsen, allergologen, verpleegkundig specialisten, diëtisten en immunologen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met allergie. Het doel is het uitwisselen van kennis en ervaring om zo de zorg voor deze kinderen in deze regio verder te ontwikkelen en verbeteren.

Deze website is bedoeld om ouders en patiënten, huisartsen en andere verwijzers in te lichten over allergie bij kinderen en te informeren waar en bij wie gespecialiseerde zorg in Noord-Holland te vinden is.

Welke zorg wordt geleverd?

Binnen de deelnemende centra, wordt er zorg geleverd aan kinderen waarbij sprake is van of gedacht wordt aan allergische ziekten, namelijk astma, eczeem, allergische klachten van neus en/of ogen (“hooikoorts”), voedselallergie en chronische galbulten (urticaria).Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen van o.a. de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (sectie kinderallergologie).

Waar kunt u terecht?

De bolletjes in het kaartje hiernaast geven aan in welke plaatsen de deelnemende centra gevestigd zijn. Door op een bolletje te klikken, komt u op de betreffende pagina van het centrum. Op deze pagina’s wordt aangegeven welke specifieke zorg geleverd wordt en door welke specialisten. U kunt ook hieronder op de foto’s van de betreffende centra klikken.

Let op: u heeft altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig voordat u een afspraak kunt maken in één van de deelnemende centra.