Noordwest Ziekenhuisgroep Schagen

Adresgegevens

Noordwest Ziekenhuisgroep
Locatie Schagen
Kaagweg 25
1741 LC Schagen
Telefoonnummer: 0224 – 532 100
Website: www.nwz.nl

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 0223 – 696449.
Let op: Voor het maken van een eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of van een specialist nodig.

Afdelingen

Op de volgende afdelingen wordt allergologische zorg aan kinderen verleend:

  • Polikliniek Kindergeneeskunde

Welke zorg wordt geleverd?

Het kinderallergieteam Noordwest bestaat uit ervaren kinderartsen, waaronder een kinderarts allergologisch-expert, verpleegkundig specialisten en diëtistes die allen zeer betrokken zijn bij de zorg voor het allergische kind.

Voedselallergie   
Ons doel is dat ieder kind een zorgeloos leven kan leiden, ook als er allergieën spelen. Daarom nemen we bij het eerste polibezoek een uitgebreide vragenlijst door om de klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vaak zal bij het eerste polibezoek ook een combinatie afspraak bij de diëtist plaatsvinden.  Vervolgens zal er zo nodig aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek of huidpriktesten, worden gedaan. Ook kan het zijn dat er voedselprovocaties op de kinderdagbehandeling worden ingepland om te kunnen beoordelen of een voedselallergie (nog) aanwezig is of niet.

Hooikoorts 
Voor hooikoortsklachten of huisstofmijtallergie bestaat de mogelijkheid om een behandeling met immunotherapie te starten. Gelukkig is dat heel vaak niet nodig en kunnen deze  klachten meestal ook goed met medicijnen behandeld worden.

Astma 
Bij astma klachten is het uitvragen van de klachten het allerbelangrijkst. Maar ook aan goede uitleg van het gebruik van de inhalatiemedicijnen moet voldoende tijd worden besteed, wat wordt gegeven door onze kinderlongverpleegkundige of verpleegkundig specialisten. Zo nodig kan ook  longfunctieonderzoek worden verricht.

Eczeem 
Voor kinderen met eczeem wordt bij het eerste polibezoek naast een advies over de behandeling van eczeem ook uitgebreide voorlichting over eczeem en zalfinstructie gegeven.

Welke specialisten leveren allergologische zorg?

De volgende specialisten zijn betrokken bij de allergologische zorg:

  Mw. Y.C.M. Duijvestijn, kinderarts-allergologisch expert

‘Ik werk sinds 2005 met heel veel plezier als kinderarts bij Noordwest Ziekenhuisgroep. Ik vind het een voorrecht om kinderarts te zijn en de zorg te dragen voor zuigelingen, kinderen en tieners. Elke leeftijdsgroep vraagt om een andere benadering. Dat vind ik enorm uitdagend. Het geeft me elke dag weer energie.

Mijn specialisme is de kinderallergologie. Allergische ziekten komen bij kinderen veel voor. Deze ziekten hebben grote invloed op het dagelijks leven van kinderen. Met de juiste medicijnen, met goede uitleg en begeleiding kunnen de klachten verminderen. Elk kind verdient het om gelukkig te zijn. Als een kind ziek wordt, moet het zo behandeld worden dat het zo min mogelijk klachten heeft. En als dat lukt, maakt dat mij weer gelukkig.’

  Mw.  S. Barten, , kinderarts met aandachtsgebied kinderallergologie en astma

Sinds 1997 ben ik kinderarts en sinds 2001 ben ik verbonden aan de Noordwest Ziekenhuisgroep.
Ik ben algemeen kinderarts maar mijn speciale aandacht gaat naar de allergologie. Er zijn steeds meer kinderen die last hebben van soms heel belangrijke allergieën. De kinderallergologie is volop in ontwikkeling en daar wil ik de kinderen in de omgeving mee de vruchten van laten plukken.

Ik vind het leuk om bij kinderen van alle leeftijden uit te zoeken waar ze mee geholpen moeten worden op een manier die het best bij hen past. Goede informatie en communicatie zijn daarbij essentieel. Ik hoop dat ik erin slaag om ouders en kinderen, naast goed medisch te behandelen, zich ook in algemene zin goed behandeld te voelen.

  Mw.  A. Blauw, verpleegkundig specialist kinderallergologie

Ik werk sinds 2010 met veel plezier als verpleegkundig specialist kinderallergologie bij Noordwest ziekenhuisgroep locatie Alkmaar.

Kinderallergologie is de laatste jaren volop in ontwikkeling, voor mij een extra uitdaging om samen met mijn collega’s uit het kinderallergieteam de juiste  behandeling op maat te kunnen bieden.

Ik ben gespecialiseerd in voedselallergie en eczeem, waarbinnen ik zowel verpleegkundige als medische zorg verleen. Wekelijks verricht ik met een vast team voedselprovocatietesten bij kinderen die verdacht worden van voedselallergie en vaak al een langere periode een strikt eliminatie dieet hebben gevolgd. Het enthousiasmeert mij om kinderen en hun ouders tijdens en na deze voedselprovocatietesten te begeleiden naar introductie van nieuwe voedingsmiddelen of de juiste instructies te kunnen bieden bij een dieet, met zo min mogelijk klachten.

  Mw. O. Benjamin, diëtiste

Ik ben Olga Benjamin, diëtist van de afdeling Kindergeneeskunde Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep. Ik heb twee grote ‘liefdes’, of aandachtsgebieden: voedselallergie en eetstoornissen. Ik begeleid op ons allergiespreekuur kinderen met koemelkallergie, ernstige meervoudige voedselallergieën, voedselintoleranties, FPIES.

We werken als allergologieteam intensief samen, om voor kinderen en ouders hun allergische puzzel te ontwarren. Een geweldige uitdaging met veel nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen! Het is inspirerend om creatief verder te denken dan alleen elimineren van voeding, maar juist lekker eten voor kinderen weer mogelijk te maken.

Verder ben ik regionaal en landelijk actief; secretaris van het landelijk netwerk van allergiediëtisten(DAVO), EAACI-member en lid van de NvVA-werkgroep Standaardisatie van Voedselprovocatietesten.