Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder

Adresgegevens

Noordwest Ziekenhuisgroep
Locatie Den Helder
Huisduinerweg 3
1782 GZ Den Helder
Telefoonnummer: 0223 – 69 69 69
Website: www.nwz.nl

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met polikliniek 35 op het volgende telefoonnummer: 0223 – 69 6449.
U kunt dit nummer bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 17.70 uur.
Ook kunt u een mail sturen naar kinderpoli@nwz.nl.
Let op: Voor het maken van een eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of van een specialist nodig.

Afdelingen

Op de volgende afdelingen wordt allergologische zorg aan kinderen verleend:

  • Polikliniek Kindergeneeskunde
  • Kinderdagbehandeling
  • Kinderafdeling

Welke zorg wordt geleverd?

Het kinderallergieteam Noordwest bestaat uit ervaren kinderartsen, waaronder een kinderarts allergologisch-expert, verpleegkundig specialisten en diëtistes die allen zeer betrokken zijn bij de zorg voor het allergische kind.

Voedselallergie
Ons doel is dat ieder kind een zorgeloos leven kan leiden, ook als er allergieën spelen. Daarom nemen we bij het eerste polibezoek een uitgebreide vragenlijst door om de klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vervolgens zal er zo nodig aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek, worden gedaan. Ook kan het zijn dat er voedselprovocaties op de kinderdagbehandeling worden ingepland om te kunnen beoordelen of een voedselallergie (nog) aanwezig is of niet.

Eczeem
Kinderen met eczeem al dan niet met een (verdenking van) allergie kunnen terecht voor uitgebreide voorlichting en persoonlijk advies. Zo nodig wordt de dermatoloog erbij betrokken en/of worden het kind en de ouders tegelijkertijd door kinderarts en dermatoloog op een gemeenschappelijk spreekuur gezien.

Hooikoorts
Voor hooikoortsklachten of huisstofmijtallergie zijn uitgebreide adviezen en medicijnen belangrijk. Er bestaat ook de mogelijkheid om een behandeling met immunotherapie te starten.

Astma
Bij astma klachten is het uitvragen van de klachten het allerbelangrijkst. Vaak dient ook een  longfunctieonderzoek te worden verricht. Aan goede uitleg van het gebruik van de inhalatiemedicijnen moet voldoende tijd worden besteed.

Welke specialisten leveren allergologische zorg?

De volgende specialisten zijn betrokken bij de allergologische zorg:

  Mw.  S. Barten, kinderarts met aandachtsgebied kinderallergologie en astma

Sinds 1997 ben ik kinderarts en sinds 2001 ben ik verbonden aan de Noordwest Ziekenhuisgroep.
Ik ben algemeen kinderarts maar mijn speciale aandacht gaat naar de allergologie. Er zijn steeds meer kinderen die last hebben van soms heel belangrijke allergieën. De kinderallergologie is volop in ontwikkeling en daar wil ik de kinderen in de omgeving mee de vruchten van laten plukken.

Ik vind het leuk om bij kinderen van alle leeftijden uit te zoeken waar ze mee geholpen moeten worden op een manier die het best bij hen past. Goede informatie en communicatie zijn daarbij essentieel. Ik hoop dat ik erin slaag om ouders en kinderen, naast goed medisch te behandelen, zich ook in algemene zin goed behandeld te voelen.

  Mw. M. Peek, kinderarts met aandachtsgebied eczeem en astma

Sinds 2009 werk ik met veel plezier als algemeen kinderarts bij de Noordwest ziekenhuisgroep, locatie Den helder.
Astma en eczeem zijn twee van mijn aandachtsgebieden, en ik ben er trots op dat we voor beide aandoeningen zorg op maat kunnen bieden met een gespecialiseerd spreekuur.

Ik denk dat zorg op maat heel belangrijk is omdat deze ziektebeelden een langdurige behandeling vragen, en het kind continu in ontwikkeling is. De behandeling moet hier dan ook telkens op worden aangepast. Samen met kind en ouders zorgen voor een goed begrip van het ziektebeeld, een passende behandeling en uiteraard zo min mogelijk klachten vind ik een hele leuke uitdaging.

  Mw. J. de kort, kinderlongverpleegkundige

Sinds augustus 1989 ben ik kinderverpleegkundige. Ik werk op locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep. In 2000 heb ik de opleiding astma/COPD, bij de Stichting Specifieke Scholing Verpleegkundige in Bunnik, gevolgd. In de praktijk betekent dit dat ik werkzaam ben op de kinderafdeling, met name kinderdagverpleging. Daarnaast ben ik werkzaam als kinderlongverpleegkundige.

Het is voor mij een uitdaging om kinderen van alle leeftijden en hun ouders/verzorgers zo goed mogelijk te kunnen helpen/ begeleiden. Door mijn werkzaamheden is mijn interesse ten aanzien van allergie gegroeid. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren voor kinderen en hun ouders/verzorgers, zowel tijdens de opname als in de thuissituatie.