Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

Adresgegevens

Noordwest Ziekenhuisgroep
Locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
Telefoonnummer: 072 – 548 4444
Website: www.nwz.nl

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met polikliniek 119 op het volgende telefoonnummer: 072 – 548 2950.
U kunt dit nummer bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 16.30 uur.
Ook kunt u een mail sturen naar kids@nwz.nl.
Let op: Voor het maken van een eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of van een specialist nodig.

Afdelingen

Op de volgende afdelingen wordt allergologische zorg aan kinderen verleend:

  • Polikliniek Kindergeneeskunde
  • Kinderdagbehandeling
  • Kinderafdeling

Welke zorg wordt geleverd?

Het kinderallergieteam Noordwest bestaat uit ervaren kinderartsen, waaronder een kinderarts allergologisch-expert, verpleegkundig specialisten en diëtistes die allen zeer betrokken zijn bij de zorg voor het allergische kind.

Voedselallergie 
Ons doel is dat ieder kind een zorgeloos leven kan leiden, ook als er allergieën spelen. Daarom nemen we bij het eerste polibezoek een uitgebreide vragenlijst door om de klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vaak zal bij het eerste polibezoek ook een combinatieafspraak bij de diëtist plaatsvinden. Vervolgens zal er zo nodig aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek of huidpriktesten, worden gedaan. Ook kan het zijn dat er voedselprovocaties op de kinderdagbehandeling worden ingepland om te kunnen beoordelen of een voedselallergie (nog) aanwezig is of niet.

Eczeem  
Voor kinderen met eczeem houden we regelmatig een speciaal eczeemspreekuur, waarbij het kind en de ouders/verzorgers uitgebreide voorlichting over eczeem krijgen. Daarnaast wordt er een persoonlijk advies over de behandeling van het eczeem en zalfinstructie gegeven.

Hooikoorts 
Voor hooikoortsklachten of huisstofmijtallergie bestaat de mogelijkheid om een behandeling met immunotherapie te starten. Gelukkig is dat heel vaak niet nodig en kunnen deze  klachten meestal ook goed met medicijnen behandeld worden.

Astma  
Bij astma klachten is het uitvragen van de klachten het allerbelangrijkst. Maar ook aan goede uitleg van het gebruik van de inhalatiemedicijnen moet voldoende tijd worden besteed, wat wordt gegeven door onze kinderlongverpleegkundige of verpleegkundig specialisten. Zo nodig kan ook  longfunctieonderzoek worden verricht.

Welke specialisten leveren allergologische zorg?

De volgende specialisten zijn betrokken bij de allergologische zorg:

  Mw. Y.C.M. Duijvestijn, kinderarts-allergologisch expert

‘Ik werk sinds 2005 met heel veel plezier als kinderarts bij Noordwest Ziekenhuisgroep. Ik vind het een voorrecht om kinderarts te zijn en de zorg te dragen voor zuigelingen, kinderen en tieners. Elke leeftijdsgroep vraagt om een andere benadering. Dat vind ik enorm uitdagend. Het geeft me elke dag weer energie.

Mijn specialisme is de kinderallergologie. Allergische ziekten komen bij kinderen veel voor. Deze ziekten hebben grote invloed op het dagelijks leven van kinderen. Met de juiste medicijnen, met goede uitleg en begeleiding kunnen de klachten verminderen. Elk kind verdient het om gelukkig te zijn. Als een kind ziek wordt, moet het zo behandeld worden dat het zo min mogelijk klachten heeft. En als dat lukt, maakt dat mij weer gelukkig.’

  Dhr.  G. Brinkhorst, kinderlongarts

Als kinderarts-pulmonoloog behandel ik kinderen met allerlei verschillende ziekten van de luchtwegen. De behandeling van astma bij kinderen vormt daarbinnen de grootste groep. Het is daarbij de kunst om de behandeling met medicatie en preventie zo uit te voeren dat dit passend is voor het individuele kind en de ouders. De uitleg hiervan vind ik erg belangrijk en het daadwekelijk terughoren van de bereikte resultaten. Sterk hieraan verbonden zijn zowel inhalatie-allergie als voedselallergie. Ook deze onderwerpen vormen een onderdeel van de behandeling op maat. Dit is door de jaren heen een dynamisch proces. Ik zie vele kinderen dan ook jaren op de poli tot ze mij (in kennis) voorbij groeien.

  Mw.  E.K. George, kinder-maagdarmlever-arts

Ik werk sinds 2004 in Noordwest Ziekenhuisgroep. Al vroeg in mijn studie maakte ik kennis met ‘maag-darm-leverziekten’ binnen de kindergeneeskunde. Hierdoor en door mijn wetenschappelijk onderzoek naar coeliakie, de medische term voor overgevoeligheid voor gluten, heb ik mij hierin verder gespecialiseerd.

Allergie kan zich uiten in maag- en darmstoornissen, zoals spugen, obstipatie of diarree. Binnen het allergieteam van ons ziekenhuis is dat dan ook mijn aandachtsgebied.

Aangezien allergie steeds meer voor komt, is het goed dat de kennis rond deze aandoening gebundeld wordt. Door de samenwerking van de verschillende ziekenhuizen in Noord-Holland wordt de zorg op een hoger niveau gebracht, terwijl deze tegelijk toegankelijk blijft.

  Mw.  S. Barten, kinderarts met aandachtsgebied kinderallergologie en astma

Sinds 1997 ben ik kinderarts en sinds 2001 ben ik verbonden aan de Noordwest Ziekenhuisgroep.
Ik ben algemeen kinderarts maar mijn speciale aandacht gaat naar de allergologie. Er zijn steeds meer kinderen die last hebben van soms heel belangrijke allergieën. De kinderallergologie is volop in ontwikkeling en daar wil ik de kinderen in de omgeving mee de vruchten van laten plukken.

Ik vind het leuk om bij kinderen van alle leeftijden uit te zoeken waar ze mee geholpen moeten worden op een manier die het best bij hen past. Goede informatie en communicatie zijn daarbij essentieel. Ik hoop dat ik erin slaag om ouders en kinderen, naast goed medisch te behandelen, zich ook in algemene zin goed behandeld te voelen.

  Mw.  M. Siemons, verpleegkundig specialist kinderlongziekten

Ik ben Margareth Siemons, verpleegkundig specialist binnen de kindergeneeskunde van Noordwest ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en gespecialiseerd in kinderlongziekten en allergie.

Als verpleegkundig specialist verleen ik zowel verpleegkundige als medische zorg  en zie ik kinderen op mijn spreekuur met o.a. astma, hooikoorts, huisstofmijtallergie en kinderen/jongeren van 0-18 jaar met benauwdheidklachten waarvan de diagnose nog niet duidelijk is.

Ik heb veel ervaring op het gebied van inhalatiemedicatie, behandeling van allergie van neus en ogen en het toedienen van immunotherapie. Een belangrijk onderdeel van mijn functie is het geven van voorlichting en instructie over het ziektebeeld en het gebruik van medicatie. Ik zie het als een uitdaging om de juiste diagnose te stellen en voor elk kind een behandelplan op maat te maken en kind en ouders hierin te begeleiden.

  Mw. G. Keizer, kinderlongverpleegkundige

Mijn naam is Gerdien Keizer. Ik ben werkzaam als kinderverpleegkundige op de kinderkliniek van het Noordwest Alkmaar. Daarnaast ben ik als kinderverpleegkundige onderdeel van het kinderallergieteam. Op de dag van de provocatie verleen ik de verpleegkundige zorg die nodig is tijdens de provocatietests. Daarbij is de observatie erg belangrijk. Wat laat het kind zien en wat zien wij.

Daarnaast verzorg ik op de polikliniek de EpiPen instructies aan ouders en kind wanneer dit aan de hand van een allergische reactie wordt voorgeschreven. Dit doen we aan de hand van een stappenplan wat afgestemd op het kind ingevuld wordt.

Mijn uitdaging in de allergiezorg ligt in de praktische ondersteuning van ouders en kind in de zorg voor een kind met een allergie.

Naast mijn werk binnen het kinderallergieteam ben ik kinderlongverpleegkundige. Dit zie ik als welkome aanvulling van mijn werk binnen dit specialisme omdat er vaak ook longproblemen aanwezig zijn bij de kinderen met een allergie.

  Mw. O. Benjamin, diëtiste

Ik ben Olga Benjamin, diëtist van de afdeling Kindergeneeskunde Alkmaar van Noordwest Ziekenhuisgroep. Ik heb twee grote ‘liefdes’, of aandachtsgebieden: voedselallergie en eetstoornissen. Ik begeleid op ons allergiespreekuur kinderen met koemelkallergie, ernstige meervoudige voedselallergieën, voedselintoleranties, FPIES.

We werken als allergologieteam intensief samen, om voor kinderen en ouders hun allergische puzzel te ontwarren. Een geweldige uitdaging met veel nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen! Het is inspirerend om creatief verder te denken dan alleen elimineren van voeding, maar juist lekker eten voor kinderen weer mogelijk te maken.

Verder ben ik regionaal en landelijk actief; secretaris van het landelijk netwerk van allergiediëtisten(DAVO), EAACI-member en lid van de NvVA-werkgroep Standaardisatie van Voedselprovocatietesten.

  Mw. S. Lourens, diëtiste

Mijn naam is Sanne Lourens-Grolman sinds januari werkzaam in het Noordwest als diëtist op de kinderafdeling en polikliniek. Mijn aandachtsgebied is onder andere allergie. Ik doe de voorbereiding voor de provocatietesten op de afdeling, begeleid kinderen en hun ouders met diverse allergieën en zie ook de kinderen met eosinofiele oesofagitis. De allergiezorg is continu in beweging waardoor het belangrijk is om up to date te blijven en te leren van collega’s in het land maar zeker ook van ouders die er in de praktijk mee om moeten gaan. Op die manier kunnen we iedereen van de juiste en nieuwste informatie voorzien.