Over Kinderallergie Noord-Holland

Allergieën en hieraan verwante aandoeningen komen steeds meer voor bij kinderen. Gelukkig nemen ook de kennis en wetenschap en geleidelijk aan ook de behandelmogelijkheden  toe.

Er is dan ook behoefte aan meer en breder toegankelijke hierop gerichte zorg voor het allergische kind. Dit wordt onderkend door een groeiende groep kinderartsen, allergologen, verpleegkundig specialisten, diëtisten en immunologen in Noord-Holland die zich hiervoor willen inzetten, allen geaccrediteerd zijn en werken volgens landelijke richtlijnen.

Door de kennis, ervaring en krachten te bundelen in een regionaal samenwerkingsverband is het mogelijk de zorg te verbeteren voor het allergische kind en patiënten en hun ouders goed te informeren.